Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับคำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
ขั้นตอนการสมัครงานที่นี่
1.
ขอคนพักประจำบ้านนายได้เท่านั้น ไปกลับไม่ต้องทัก และไม่ต้องฝากเบอร์ค่ะ เพราะไม่มีงานไปกลับให้แน่นอน
2.
ขอคนทำงานจริง ตามตำแหน่งที่ลงไว้ 3 ตำแหน่ง
3.
ส่งรูป ส่งประวัติมาที่ inbox เพื่อจะได้ทำการเชคประวัติและส่งงาน
4.
เข้ามาติดต่อที่ศูนย์ด้วยตัวเองพร้อมเริ่มงาน พร้อมกระเป๋าเสื้อผ้า 
5.
ที่ศูนย์มีที่พักอาหารฟรี ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่พักระหว่างรองาน
6.
ย้ำค่ะ ต้องมาสมัครเอง ทางเราไม่มีบริการไปรับนะคะ หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ  ฝ่ายบุคคล 

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครงาน
ตำแหน่ง 
ประวัติการทำงาน 
ชื่อ-สกุล  -
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)    
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
  
เบอร์โทรศัพท์หรือไอดีไลน์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ปัจจุบัน 
เว้น
เว้น
จบการศึกษา 
บิดา 
มารดา 
ชื่อคู่สมรถ  
สถานะภาพ 
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น Click to reload image
  
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869