เงื่อนไขค่าบริการโปรโมชั่น

 เงื่อนไขการใช้บริการ

 

1. จ่ายค่าจัดหา 5,000 บาท เปลี่ยนพนักงานได้ 2 คน ดูแล ปรับเปลี่ยนแก้ไข  พนักงานให้  ภายใน 5 เดือน 

 

2. จ่ายค่าจัดหา 6,000 บาท เรียนพนักงานได้ 5 คน ดูแลปรับเปลี่ยนแก้ไขพนักงานให้ภายใน 6 เดือน 

 

3. ค่าจัดหา  7,000 บาท เปลี่ยนพนักงานให้  5 คน ดูแลแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ภายใน 1 ปี 

 

และโปรโมชั่นหลัก  !!

จ่ายค่าบริการ  3,000 บาท 

เก็บมัดจำล่วงหน้า 1 เดือน 

แก้ไขปรับเปลี่ยน พนักงานให้ไม่มีลิมิต และสามารถใช้บริการได้ยาวนานจนกว่าผู้ว่าจ้างจะยกเลิกสัญญา