อัตราค่าบริการ

                อัตตราค่าแรงเงินเดือนของพนักงานตำแหน่งต่าง        

อัตราค่าบริการของแต่ละตำแหน่งหน้าที่

ค่าบริการพนักงานทำความสะอาด

- พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน, บริษัท, ห้างร้าน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ และบ้านพักอาศัย พนักงานทำความสะอาด ค่าจ้าง 10,500 - 12,000 (ไม่รวบอุปกรณ์- น้ำยา)

 

ค่าบริการพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและพี่เลี้ยงเด็กโตเจริญวัย

- พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน ค่าจ้าง 12,000 -15000บาท ต่อเดือน

- พี่เลี้ยงเด็ก ช่วงระหว่าง ทารกแรกเกิด ถึง 10 เดือน ค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท ต่อเดือน