Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
  

Name : แม่บ้าน [M]
Details : หน้าที่ ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
ซักรีดเสื้อผ้า - เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
ช่วยทำงานอาหาร - อุ่นกับข้าว -
หุงข้าว - ล้างจาน - รดน้ำต้นไม้ -
Normal price : 10,000.00
Special price : 9,000.00


  

Name : พี่เลี้ยงเด็ก [P]
Details : หน้าที่ ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่นชงนม - ล้างขวดนม - ทำอาหาร
เด็ก - ป้อนข้าว - ซักรีดเสื้อผ้าทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่น -
และห้องนอนเด็ก - ช่วยฝ
Normal price : 16,000.00
Special price : 10,000.00


  

Name : ดูแลสูงอายุ [D]
Details : หน้าที่ อาบน้ำ - เช็ดตัว - เปลี่ยนเสื้อผ้า-
จัดยา - จัดอาหาร - อยู่เป็นเพื่อน -
ทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือห้อง
นอนผู้ป่วย - ซักรีดเสื้อผ้าผู้
Normal price : 14,000.00
Special price : 12,000.00


  

Name : ทั่วไป [ื์N]
Details : ฝ่ายผลิต  ติดรถ  ขับรถส่งของ พนักงานขายหน้าร้าน เด็กเสริฟ  หรืออื่นๆ ด้วยเงื่อนไขการใช้บริการแสนง่าย
Normal price : 10,000.00
Special price : 10,000.00พบจำนวน 4 รายการ
 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869