Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ บริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน

 แม่ครัว พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด /เด็กเล็ก/เด็กโต ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ   จัดส่งทั่วประเทศ

หจก.เดอะบิซิเนส 99   จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเปิดให้บริการท่าน ประสบการณ์ในการทำงานยาวนานถึง 12 ปี ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมพนักงาน แม่บ้าน  พี่เลี้ยงเด็ก และดูแลคนป่วย งานอื่นๆ โดยมีการอบรมพนักงานอยู่สม่ำเสมอ ตรวจสอบประวัติพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน  เพื่อความพึ่งพอใจในการใช้บริการของผู้ว่าจ้าง ทางเรามุ่งเน้นด้านการบริการเป็นสิ่งสำคัญ เรียนรู้และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง  คำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และที่สำคัญคือ เราไม่ทิ้งปัญหาต่างๆให้ผู้ว่าจ้างอย่างแน่นอน เพราะเราเข้าใจดีในการจัดการแก้ไขปัญหาในแต่ละบ้าน ปรับเปลี่ยนพนักงานตามความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามุ่งเน้น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับศูนย์เรา   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพึงพอใจในการใช้บริการ     ***งานบริการ คืองานของเรา *** 
 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869