Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กในกรุงทพฯ และปริมณฑล เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพบริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ ดูแลตลอด 24 ชม. โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ  พี่เลี้ยงมืออาชีพ พี่เลี้ยง รับดูแลเด็กเล็ก  ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ ศูนย์พี่เลี้ยงมืออาชีพ พี่เลี้ยง รับดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงปฐมวัย 

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเเรกเกิด เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมจากพยาบาลวิชาชีพของเรา 

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบไปกลับ เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ  บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กในกรุงทพฯ และปริมณฑล เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพบริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ ดูแลตลอด 24 ชม. โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ  พี่เลี้ยงมืออาชีพ พี่เลี้ยง รับดูแลเด็กเล็ก  ศูนย์พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ ศูนย์พี่เลี้ยงมืออาชีพ พี่เลี้ยง รับดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงปฐมวัย   บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กเพื่อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าโรงเรียน โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพจบการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กเป็นอย่างดี คุณพ่อคุณแม่จะสามารถมอบความไว้วางใจได้ว่า ลูกน้อยจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักการเลี้ยงเด็กปฐมวัย และมีพี่เลี้ยงเด็กที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ สามารถพูดโต้ตอบ และสอนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ เพื่อเป็นพื้นฐานการด้านการพูดภาษาอังกฤษด้วย และมีบริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กปริญญาไปทำงานต่างประเทศด้วย จากสถานการณ์ปัจจุบันมีคุณพ่อ คุณแม่ หลายท่าน เป็นกังวลเกี่ยวกับการเลือกสรรพี่เลี้ยงน้อง เพราะพี่เลี้ยงที่ได้มามักขาดคุณภาพ บ้างมีความรู้น้อย บ้างมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับการที่จะมอบหมายให้ดูแลลูกๆ และจากข่าวคราวที่ปรากฏตามสื่อ พบว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มีสาเหตุจากพี่เลี้ยงเหล่านั้นขึ้น ก็มักจะสายเกินกว่าที่จะเยียวยาแก้ไข บางครั้งก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสุดแสนที่จะยอมรับ โดยที่คุณพ่อ คุณแม่ ก็ไม่มีทางที่จะเรียกร้องความสูญเสียให้กลับคืนมาได้   ศูนย์พี่เลี้ยงมืออาชีพจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการเลือกสรรพี่เลี้ยงน้อง ที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม เพื่อมอบหมายให้ดูแลลูกน้อยสุดที่รักด้วยความทะนุถนอม โดยมีหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสูตรปฐมวัยที่เป็นภาควิชาในระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ พี่เลี้ยงมืออาชีพ ทุกคน มีคุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาควิชาปฐมวัย มีฐานะเทียบเท่า ครู จึงมีความสำนึกในการเป็นครู ควบคู่กับการเป็นพี่เลี้ยง สามารถดูแลลูกๆสุดที่รักของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักสูตรที่พี่เลี้ยงมืออาชีพได้ศึกษามาในมหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงมืออาชีพจึงเป็นความหวังใหม่ของคุณพ่อ คุณแม่ ยุคใหม่ ที่ใส่ใจให้ลูกรัก ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ มีพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพคอยดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งลูกน้อยยังจะมีคุณครูอยู่เคียงข้าง ที่จะคอยสั่งสอนสิ่งต่างๆให้ ตามความเหมาะสมของพัฒนาการในแต่ละวัยของลูกอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติที่ บรรจุในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีอาบน้ำให้เด็ก ทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัว ทาแป้ง แต่งตัว ทำและเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ตามแต่แต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโต ป้อนอาหาร และให้นมสำหรับเด็กตามวัย ล้างขวดนม ซัก รีด เสื้อผ้าน้อง แยกไว้เฉพาะเล่นกับน้อง เพื่อให้น้อง ร่าเริงอารมย์แจ่มใส ดูแลเสริมทักษะการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย คอยสังเกตการ เฝ้าระวังเรื่องน้องท้องเสีย (ในกรณีน้องไม่สบาย) เช็ดตัว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วรายงานทันทีทำความสะอาดห้องนอนของน้อง และบริเวณที่น้องอาศัย และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ของน้อง ทุกวัน

 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869