Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
พี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ พี่เลี้ยงประจำ พี่เลี้ยง รับดูแลเด็กเล็ก 

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กแบบประจำ ดูแลตลอด 24 ชม. โดยพี่เลี้ยงระดับมืออาชีพ

หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กที่ผ่านการฝึกอบรมจากพยาบาลวิชาชีพของเรา มีดังต่อไปนี้

  • อาบน้ำให้เด็ก ทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัว ทาแป้ง แต่งตัว ทำและเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ตามแต่แต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโต
  • ป้อนอาหาร และให้นมสำหรับเด็กตามวัย ล้างขวดนม ซัก รีด เสื้อผ้าน้อง แยกไว้เฉพาะ
  • เล่นกับน้อง เพื่อให้น้อง ร่าเริงอารมย์แจ่มใส ดูแลเสริมทักษะการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
  • คอยสังเกตการ เฝ้าระวังเรื่องน้องท้องเสีย (ในกรณีน้องไม่สบาย) เช็ดตัว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วรายงานทันที
  • ทำความสะอาดห้องนอนของน้อง และบริเวณที่น้องอาศัย และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ของน้อง ทุกว้น

 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869