Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
รับ เหมาแรงงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

อย่าให้ธุรกิจต้องหยุดชงัก มีคนงานทำงาน แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก โรงงาน ก่อสร้าง ขายของ ร้านอาหาร ล้างรถ ฯลฯ ให้บริการ

เรียนท่านผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการทุกท่าน ที่มีปัญหาเรื่องขาดแรงงานที่คอยขับเคลื่อนธุรกิจ ทางเรารับจัดหาคนงาน ทำงานทุกชนิด แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก โรงงาน ก่อสร้าง ขายของ ร้านอาหาร ล้างรถ ฯลฯ เอกสารครบถูกต้องตามกฎหมาย 
 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869