Your marquee                                                                                                                                                                                                                                                                           ยินดีต้อนรับท่านบริษัทเราให้ดูแล เรื่อง แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วย และพนักงานอื่นๆ มาเป็นเวลาระยะนาน ทางเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของเรา และจะพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป เพื่อสำหรับผู้ว่าจ้างท่านอื่นที่ยังไม่เคยใช้บริการของเรา ทางเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานในบ้านของท่านได้ระดับหนึ่ง โดยทางบริษัทฯ ได้เน้นถึงคุณภาพของพนักงาน ความตั้งใจเอาใจใส่ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน พนักงานจะผ่านการคัดเลือกอบรมและ ตรวจสอบประวัติอย่างเคร่งครัดพร้อมเอกสารทางราชการ รูปถ่าย ประวัติ และลายพิมพ์นิ้วมือ อื่นๆ ความจริงใจและ การ เอาใจใส่ต่อลูกค้า คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจและ กำหนดโทษพนักงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน


ยินดีต้อนรับ
บริการจัดส่งแม่บ้านประจำจัดหาแม่บ้านไป-กลับจัดหาแม่บ้านรายวัน,จัดหาแม่บ้านรายเดือนจัดหาแม่บ้านสำนักงานจัดหาแม่บ้านคอนโด,จัดหาแม่บ้าน/ดูแลผู้สูงอายุ และจัดหาแม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก

กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้า เช็ดกระจกเช็ดตู้ –โต๊ะ ต่างๆจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กวาดสวน รดน้ำต้นไม้(กรณีตัดต้นไม้ ทำสวน อีกราคาหนึ่ง)              
ทำอาหาร(ไทย จีน ฝรั่ง อ่อน คนป่วย ประจำชาติ) ล้างรถ เปิดประตู พนักงานเพศหญิง ทั้งสิ้น บุคลิกดี แต่งตัวเรียบร้อย จิตใจดี ยึดหลักด้านคุณภาพ คุณธรรม และความซื่อสัตย์ 
 
##  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะบิซิเนส99  ##               
318 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทร  02-0466552    063-3426869   0844663677     ID :  LINE  0633426869